De gebouwen
De eenheden
Techtree
 

De gebouwen


Kasteel
Het kasteel is de hart van de nederzetting. Het zorgt voor een veilige plek voor de onderdanen in tijd van oorlog en het is ook de plek waar ambachtslieden en bouwers samenwerken om nieuwe gebouwen te bouwen of bestaande gebouwen uit te breiden. Hoe groter het kasteel, des te meer bouwers er daar kunnen werken. Dit betekent ook dat de gebouwen sneller gebouwd kunnen worden. Zodra het kasteel niveau 15 heeft bereikt, kun je gebouwen afbreken.

Houtzagerij
Of het nou nodig is als een raamwerk voor schilden of voor wapens: hout is een onbewerkte materiaal dat nodig is voor meeste van je nederzettingen. In de zagerij worden bomen van de omringende bossen bewerkt en beschikbaar gemaakt voor bouwers en smeden. Hoe meer je zagerij uitgebreid is, des te meer werker kunnen er in diensten genomen worden om onbewerkt hout te bewerken.

Steengroeve
Bij de steengroeve, worden keien ban rotsblokken afgebikt en bewerkt to stenen blokken. Deze blokken kunnen dan gebruikt worden om gebouwen te bouwen of om troepen te produceren in de barakken. Hoe meer je de steengroeve uitbreid, des te meer steenhouwers je in dienst kunt nemen en des te sneller worden deze blokken steen bewerkt.

Ijzer Erts Groeve
Zelfs de beste krijger kan de strijd niet overleven, zonder een goed pantser en scherpe messen. In de ertsmijn, wordt ijzererts uit de grond gehaald en bewerkt. Hoe verder je de mijn uitbreidt, des te meer werkers je in dienst kunt nemen en hoe sneller ze werken.

Opslagplaats
Grondstoffen worden in de opslag beschermd tegen wind en weer. Zorg er voor dat er genoeg ruimte is, anders gaan belangrijke grondstoffen verloren. Helaas zijn je goederen niet veilig in de opslagplaats voor plunderaars - daar heb je een schuilplaats voor nodig.

Schuilplaats
Kolonisten in je nederzetting kunnen niet altijd hun huizen beschermen. Daarom verstoppen ze hun schatten op een geheime plek. Deze schuilplaatsen zijn veilig voor de handen van dieven en de ogen van spionnen.

Molenaar
De vruchten van de velden worden vermaald in de molen. De molenaar voorziet je nederzettingen van bloem, zodat je onderdanen in je koninkrijk niet hoeven te verhongeren. Al je werkers en troepen willen voedsel, dus je kan alleen zoveel in dienst nemen als dat je voor kunt zorgen.

Barakken
In de barakken vieren strenge regels en een nog hardere behandeling de hoogtij, om discipline en tactieken te onderwijzen. Krijgers worden hier getraind om trouw hun Koning te dienen. Je kunt ze ook naar gevechten sturen, waar ze naast jou zullen vechten in hun moedigheid en glorie. Je eenheden zullen geavanceerder zijn naar mate je de barakken uitbreidt.

Stadsmuur
Onbewerkte materialen worden in de opslag beschermd tegen wind en weer. Zorg er voor dat er genoeg ruimte is, anders worden belangrijke onbewerkte materialen verloren gegaan. Helaas zijn je goederen niet veilig voor plunderaars -daar heb je een schuilplaats voor nodig.

Ezelstal
In de ezelstal worden loyale dieren gefokt, die geduldig zware lasten voor je zullen dragen. Hoe groter de stal des te meer ezels kunnen er gefokt worden.

Markt
Op de markt is het een drukte vanjewelste met kleurrijke activiteit. Handelaren van heinde en verre komen hier om zaken te doen. Grondstoffen worden hier gekocht of op lange reizen gestuurd. Ezels zijn beschikbaar voor transport, die kun je fokken bij de ezel stal. Hoe meer je markt uitgebreid is, des te meer je kunt handelen en des te groter de ruimte is voor markt stallen en ezels, die de handelswaar dragen.

Alchemist
In de keuken van de alchemisten worden wonderlijke dingen geproduceerd. Tijdens je zoektocht naar de steen der wijzen, zul je naast vies ruikende brouwsels ook vele nuttige dingen vinden. Hoe groter je laboratorium, hoe succesvoller de onderzoeken zullen zijn.

Woningen
Graven zijn loyale mensen die de dagelijkse taken van je Koninkrijk waarnemen in jouw naam. Als ze een post betrekken in een nieuwe nederzetting, moeten ze een pantser hebben om hun macht te symboliseren. Je kan pantsers produceren bij de Goudsmid

Goudsmid
Je kunt het pantser produceren dat nodig is om nieuwen graven aan te stellen. Omdat elke graaf wilt dat zijn pantser het mooiste is, verhogen de kosten die ervoor nodig zijn elke keer als er een pantser geproduceerd is.

Monument
Een magnifiek monument staat in het midden van het dorpsplein om de dorpelingen en reizigers te herinneren aan jouw koninklijke grootheid. Het vult alle krijgers met trots en verspreidt tot ver over de muren van de nederzetting een aura aan kracht. Het monument versterkt de fortificatie met 50%1$s%%. Het kan slechts gebouwd worden, wanneer alle andere gebouwen tot het maximum zijn uitgebreid.
gegenereerd in 2 ms Server tijd: 11:48:29